Hội An được đề cử điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu Châu Á 2024

Phòng Văn hóa và Thông tin TP.Hội An vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố quan tâm, triển khai đến các tổ chức, cá nhân để bình chọn cho du lịch Việt Nam, du lịch Quảng Nam, các điểm đến và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và đặc biệt là du lịch Hội An đạt thứ hạng cao trong kỳ bình chọn tại Giải thưởng Du lịch Thế giới – World Travel Awards 2024.

Vào các năm 2019, 2021 và 2022, Hội An đã được tôn vinh ở hạng mục “Điểm đến đô thị văn hóa hàng đầu châu Á” của giải thưởng World Travel Awards

Theo đó, Hội An được đề cử ở hạng mục Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á và hạng mục Điểm đến văn hóa hàng đầu Việt Nam năm 2024.

Ở cấp độ địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam được đề cử danh hiệu Cơ quan quản lý du lịch địa phương hàng đầu châu Á.

Đây là cơ hội vàng để quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam, Quảng Nam nói chung, hình ảnh du lịch Hội An nói riêng đến với khách du lịch trong nước và quốc tế. Đồng thời cũng là dịp giới thiệu về điểm đến Quảng Nam và Hội An giàu bản sắc dân tộc, hội tụ tinh hoa văn hóa, dịch vụ chất lượng, môi trường an toàn lý tưởng cho mọi du khách.

Tại World Travel Awards 2024, Việt Nam vinh dự được đề cử tại nhiều hạng mục quan trọng như: Điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á; Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á; Điểm đến hàng đầu châu Á; Điểm đến di sản hàng đầu châu Á; Điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á; Điểm đến hàng đầu châu Á dành cho giới trẻ. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam được đề cử cho hạng mục Cơ quan quản lý du lịch hàng đầu châu Á.

Giải thưởng Du lịch Thế giới – World Travel Awards lần thứ 31 khu vực châu Á và châu Đại Dương đang mở cổng bình chọn tại địa chỉ www.worldtravelawards.com; thời hạn bình chọn đến hết ngày 23/7/2024.

MỸ LỆ