Điều chỉnh giá vé tham quan Cù Lao Chàm – Hội An

Ngày 6/2/2017, thành phố Hội An đã phê duyệt phương án bán và kiểm soát vé tham quan Cù Lao Chàm, Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù lao Chàm – Hội An với mức thu thống nhất từ năm 2017 đối với người Việt Nam và người nước ngoài là 70.000 đồng/người/lượt. Riêng đối với dịch vụ lặn biển có khí tài, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm thỏa thuận với các công ty, doanh nghiệp thống nhất mức thu dịch vụ sử dụng tài nguyên thiên nhiên trình thành phố phê duyệt.

Tăng giá vé tham quan Cù Lao Chàm – Hội An lên 70.000 đồng/người/lượt- Ảnh: Quốc Hải

Do giá vé còn thấp so với các điểm danh lam thắng cảnh khác và để đảm bảo chi phí hoạt động quản lý, đầu tư  trùng tu, tôn tạo, nâng cao giá trị văn hóa, lịch sử, năm 2016, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đã đề xuất tăng giá vé tham quan từ 40.000 đồng/người/lượt tham quan Cù Lao Chàm lên 80.000 đồng, riêng vé lặn biển có khí tài tăng từ 60.000 lên 120.000 đồng/người/lượt.

Tuy nhiên, để hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp với sự phát triển kinh tế và bảo vệ sinh thái bền vững, UBND thành phố đã quyết định mức 70.000 đồng/người/lượt./.

Quốc Hải