Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An: Đón nhận danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Quảng Nam” lần thứ VI- 2022

Ngày 10/8, Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Quảng Nam” lần thứ VI năm 2022.

Ông Nguyễn Quí Quý – Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng danh hiệu

Theo ông Nguyễn Quí Quý – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Nam, Danh hiệu ghi nhận sự nỗ lực của Công ty khi vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19. Công ty đã đồng hành cùng chính quyền, chia sẻ lợi ích cùng người lao động, tạo điều kiện cho người lao động tiếp tục được cống hiến, đồng hành với doanh nghiệp. Công ty đã hoạt động đúng ngành nghề, thực hiện đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lao động việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an ninh trật tự, môi trường…; đảm bảo thu nhập và việc làm, chăm lo đến vật chất tinh thần của người lao động; đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn lao động…

Lễ đón nhận danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Quảng Nam”

Tổ chức Đảng, Công đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ; doanh thu cũng đã từng bước tăng trưởng so với năm trước. Năm 2022, Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An được Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam tuyên dương là “Doanh nghiệp tiêu biểu Vì người lao động”./.

QUỐC HẢI