Xử lý 23 trường hợp khai thác trái phép trong Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm

3 tháng đầu năm nay, lực lượng tuần tra Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm – Hội An phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức 34 lượt tuần tra đường thủy và đường bộ nhằm kiểm soát các hoạt động khai thác thủy sản tại Khu bảo tồn biển.

Lực lượng tuần tra kiểm soát hoạt động khai thác tại Khu bảo tồn biển trong đêm

Qua đó đã phát hiện và xử lý 23 trường hợp vi phạm (khai thác thủy sản trái phép bằng các nghề lưới chim, lưới ba lớp, lưới vây, câu cá…), phạt tiền 15 trường hợp 24,9 triệu đồng, cảnh cáo và thu ngư lưới cụ 8 trường hợp.

Các trường hợp khai thác trái phép trong Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm chủ yếu là do ngư dân các xã Duy Hải, Duy Nghĩa huyện Duy Xuyên; phường Cửa Đại, Cẩm Nam TP. Hội An; phường Điện Dương thị xã Điện Bàn; xã Tam Quang huyện Núi Thành; xã Bình Minh, Bình Dương huyện Thăng Bình; ngư dân từ TP. Đà Nẵng và thậm chí đến từ tỉnh Bình Định.

Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm – Hội An cho biết, lực lượng tuần tra đã sử dụng nhiều hình thức kiểm soát như tuần tra định kỳ, đột xuất, phản ứng nhanh trên biển; tuần tra đường bộ; sự hỗ trợ của cộng đồng cũng như công cụ giám sát thông qua hệ thống Camera… đã góp phần giám sát, phát hiện và xử lý các phương tiện khai thác thủy sản trái phép trong phạm vi quản lý của Khu bảo tồn biển./.

QUỐC HẢI