Thống nhất chủ trương biên tập và xuất bản Địa chí Hội An

Ban Thường vụ Thành ủy Hội An vừa thống nhất chủ trương thực hiện kế hoạch biên tập và xuất bản Địa chí Hội An. Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An là cơ quan thường trực, tham mưu UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện.

Sưu tầm, sao chụp tư liệu Hán Nôm phục vụ biên soạn Địa chí Hội An (Ảnh: Trung Tâm QLBTDSVH Hội An)

Việc tổ chức biên tập và xuất bản bộ Địa chí Hội An dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2025, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng mang nhiều ý nghĩa, không chỉ phục vụ cho mục tiêu bảo tồn, phát huy, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội ở Hội An; tạo cơ sở dữ liệu chính thống, khoa học phục vụ quảng bá, tuyên truyền về vùng đất và con người Hội An mà còn phục vụ nhu cầu tham khảo, nghiên cứu của nhiều đối tượng, nhiều ngành khoa học, của đông đảo độc giả, nhà nghiên cứu, du khách trong và ngoài nước.

Việc xuất bản Địa chí Hội An còn hướng đến chào mừng các sự kiện quan trọng của thành phố như kỷ niệm 50 năm giải phóng quê hương Hội An (1975 – 2025) và Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hội An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Được biết, bên cạnh việc biên soạn nội dung đề tài Nghiên cứu, biên soạn Địa chí Hội An, Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An đã tiến hành số hoá, xử lý, đóng tập và in ấn các tư liệu sưu tầm, sao chụp tại các Trung tâm lưu trữ, Viện Nghiên cứu Hán Nôm nhằm xây dựng Tủ sách Địa chí Hội An phục vụ nhu cầu tham khảo, nghiên cứu để biên soạn nội dung đề tài, đồng thời phục vụ nhu cầu tham khảo của các cơ quan, ban ngành về các vấn đề lịch sử – văn hóa Hội An nói riêng, Quảng Nam nói chung.

QUỐC HẢI