Thành phố Okinawa – Nhật Bản điều tra thành phần rác thải tại Hội An

Để khởi động dự án hỗ trợ xây dựng Hội An “Thành phố sinh thái” – Nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, đoàn cán bộ thành phố Okinawa Nhật Bản vừa tổ chức hoạt động điều tra thành phần rác thải tại Chợ Hội An cùng hơn 200 doanh nghiệp gồm khách sạn, nhà hàng trên địa bàn thành phố.

Với sự tham gia của cán bộ thành phố và đại diện các doanh nghiệp cùng tiểu thương Chợ Hội An, đoàn công tác phía bạn chia làm 4 nhóm trực tiếp khảo sát bằng phiếu điều tra, sau đó tổng hợp, phân tích kết quả điều tra để tổ chức hội nghị giới thiệu mô hình mẫu từ kết quả khảo sát thành phần rác thải trên địa bàn. Nội dung điều tra tập trung vào sự quan tâm đến môi trường, phương pháp phân loại – xử lý rác, lượng rác thải, số lần thu gom rác thải trong tuần,…

Tại nhiều địa điểm, các chuyên gia môi trường Nhật Bản còn trực tiếp tiến hành các bước phân loại rác thải tại nguồn theo quy trình tinh gọn, hiệu quả và khoa học.

Chùm ảnh hoạt động vào sáng ngày 29/6 tại Chợ Hội An:

Khởi động dự án

Chuyên gia môi trường Nhật Bản giới thiệu phương pháp thực hiện

Phân loại cụ thể rác tại nguồn

Đại diện 2 thành phố Okinawa và Hội An

Các tiểu thương chợ Hội An cùng phân loại rác

Quốc Hải