Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven sông, ven biển

Trước tình trạng người dân tự ý chặt phá, lấn chiếm đất rừng ven biển trái phép; hiện tượng nước biển dâng, sạt lở bờ biển, xói lở bờ sông tiếp tục xảy ra; đặc biệt là rừng phòng hộ ven biển ngày càng bị thu hẹp do phát triển du lịch, UBND thành phố Hội An vừa ban hành chỉ thị về việc “Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven sông, ven biển” trên địa bàn.

Tuổi trẻ Hội An trồng rừng phòng hộ ven biển- Ảnh: Quốc Hải

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định, chính sách của Nhà nước về quản lý, bảo vệ rừng và đất rừng phòng hộ, thực hiện các quy ước cộng đồng, thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND xã – phường, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ của địa phương; tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm, chặt phá rừng trái phép, đồng thời rà soát, thống kê toàn bộ diện tích đất rừng phòng hộ đã bị lấn chiếm trái phép để xử lý theo thẩm quyền,…/.

Quốc Hải