Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường

Thành phố Hội An đang tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác điều tra cơ bản nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Khi xảy ra hiện tượng cá biển chết hàng loạt tại vùng biển từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Hóa hồi tháng 5 vừa qua, Phòng TN&MT cùng Ban Quản lý Bảo tồn biển Cù Lao Chàm đã liên tục lấy mẫu nước biển tại nhiều điểm trên vùng biển Cù Lao Chàm và khu vực lân cận để gửi Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung trung bộ kiểm nghiệm.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, các chỉ tiêu phân tích đều rất thấp, nằm dưới mức cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển, không có dấu hiệu tăng nồng độ các thông số ô nhiễm môi trường chất lượng nước biển, hoàn toàn không ảnh hưởng đến môi trường sống của các sinh vật sống dưới nước cũng như không ảnh hưởng đến người dân và du khách tắm biển tại khu vực này,…

Có thể thấy, đây là một trong những nỗ lực kịp thời nhằm ổn định tình hình tư tưởng cho cộng đồng, góp phần sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù lao Chàm – Hội An. Những hoạt động đó tiếp nối nhiều chương trình hành động cụ thể để quản lý biển và hải đảo tại Hội An.

Hội An tập trung chống xói lở bờ biển Cửa Đại- Ảnh: Quốc Hải

Với chức năng tham mưu cho UBND thành phố thực hiện công tác này, Phòng TN&MT thành phố đã xây dựng và phối hợp triển khai một dự án khá quan trọng được ông Nguyễn Văn Sơn – Cán bộ Phòng TN&MT cho biết: “Thực hiện việc cụ thể hóa các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường, thời gian qua, Phòng TN&MT đã tham mưu ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác môi trường sát đúng với tình hình địa phương. Trong đó đáng chú ý là đề án “Xây dựng Hội An – Thành phố sinh thái”, chương trình thực hiện Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khóa XI về “Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý và bảo vệ tài nguyên môi trường”; các chương trình giảm thiểu sử dụng túi ni lông, mở rộng phân loại rác tại nguồn, triển khai chương trình “giảm thiểu rác thải tại nguồn theo mô hình thành phố NAHA – Nhật Bản,…”

Nhằm tăng cường, giảm thiểu tác động từ các thành phần kinh tế tới môi trường, thành phố đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và UBND các xã-phường thực hiện đúng quy trình, thủ tục về đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đã được quan tâm thực hiện thường xuyên. Hiện tất cả các dữ liệu về hồ sơ thủ tục môi trường và kết quả kiểm tra đều được cập nhật vào phần mềm HSMT – Phần mềm quản lý hồ sơ môi trường của thành phố.

Để giám sát hiện trạng môi trường, từ năm 2011, thành phố đã ban hành quyết định phê duyệt mạng lưới giám sát chất lượng môi trường của Khu dự trữ sinh quyển thế giưới Cù lao Chàm – Hội An với 65 điểm giám sát. Trên cơ sở đó, dữ liệu giám sát được cập nhật vào Hệ thống phần mềm HEMA.

Chung tay giảm thiểu rác thải- Ảnh: Quốc Hải

Căn cứ chương trình hành động của Thành ủy nhằm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về “Chủ độngứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý và bảo vệ tài nguyên môi trường” trên địa bàn, thành phố đã xây dựng hàng loạt động dung, kế hoạch phòng tránh, thích nghi hợp lý với thiên tai như: Quy hoạch chi tiết rừng dừa nước Cẩm Thanh, phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu,… Qua đó đã góp phần hạn chế đáng kể thiệt hại về người và tài sản do bão lũ cũng như các tác động khác của biến đổi khi hậu gây ra.

Tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác điều tra cơ bản nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Vân – Trưởng Phòng Kinh tế nói: “Hội An sẽ có kế hoạch điều tra làm rõ giá trị các nguồn tài nguyên địa phương, chú trọng chống xói lở bờ biển, đô thị cổ, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng,…”

Tin rằng, với hàng loạt chương trình, dự án đã và đang triển khai, thành phố sẽ có kế hoạch sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường một cách hợp lý, góp phần thực hiện định hướng thành phố sinh thái – văn hóa – du lịch, phát triển năng động, giàu bản sắc, hiện đại và bền vững./.

Quốc Hải