Sơ kết thực hiện Chương trình phối hợp với các tôn giáo về “bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu”

Sáng 4/4, Ban Thường trực UBMT TQVN thành phố tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Mặt trận và Phòng Tài nguyên – Môi trường với các tôn giáo về “bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu”.

Khen thưởng cho nhiều tập thể có thành tích trong việc bảo vệ môi trường- Ảnh: Phú Toàn

Chính thức phát động từ tháng 11 năm 2016, với nhiều hình thức tuyên truyền, vận động sáng tạo, phù hợp, đến nay Chương trình đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Một số mô hình hoạt động ở các xã phường được duy trì, nhân rộng đã từng bước làm thay đổi thái độ, hành vi, thói quen sống thân thiện với môi trường của cộng đồng dân cư và đồng bào theo đạo. Hiện tại cả 13 xã phường đã ký kết với 20 cơ sở thờ tự thực hiện “đoạn đường tự quản” với chiều dài 5.250m. Qua 2 năm phát động đã vận động gần 13.600 lượt người tham gia quét dọn vệ sinh hơn 43.630m đường và thu gom hàng tấn rác thải các loại. Tiêu biểu trong hoạt động là Ban hộ tự chùa Cẩm Thanh, chùa Hội Nguyên (Cẩm Kim), chùa Long Thọ (Minh An), Tịnh xã Ngọc Châu (Cẩm Châu), chùa Phước An (Cửa Đại)…

Đỗ Huấn