Phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt Kế hoạch thực hiện dự án “Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam”.

Theo đó sẽ có kế hoạch thực hiện các hoạt động tổng thể dự án, kế hoạch đấu thầu theo từng nguồn vốn, kế hoạch giải ngân các nguồn vốn. Thời gian giải ngân vốn vay từ Cơ quan phát triển Pháp (AFD) của dự án từ năm 2024 đến 2027; thời gian giải ngân vốn vay theo Thỏa ước đã ký tối đa là 31/1/2028; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn ngân sách tỉnh cho dự án là 89 tỷ đồng.

Theo kế hoạch giải ngân các nguồn vốn năm 2024, vốn ngân sách Trung ương cấp phát là 79,4 tỷ đồng (bao gồm vốn viện trợ không hoàn lại); vốn ngân sách tỉnh vay lại là hơn 74,7 tỷ đồng; kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2024 đã phân bổ cho dự án là 5 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao UBND TP.Hội An phối hợp với chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thực hiện các công tác liên quan đến mặt bằng, người dân, doanh nghiệp; các điều kiện hỗ trợ thi công để đáp ứng kế hoạch thực hiện dự án…

QUỐC HẢI