Khánh thành Nhà máy xử lý nước thải Hội An

Sau thời gian vận hành chạy thử nghiệm, thành phố vừa tổ chức Lễ khánh thành công trình Nhà máy xử lý nước thải Hội An tại Cồn Nhàn, thôn 8, xã Cẩm Thanh.

Với công suất xử lý theo thiết kế là 6.750 m3/ngày đêm, Nhà máy sẽ xử lý nước thải tại các phường Minh An, Cẩm Phô, Sơn Phong và một phần diện tích của 2 phường Tân An và Cẩm Châu.

Tổng vốn đầu tư công trình hơn 94 tỷ 742 triệu đồng, trong đó vốn đối ứng 48 tỷ 793 triệu đồng và vốn ODA hơn 1 triệu 952 nghìnEuro, tương đương 45 tỷ 949 triệu đồng. Công trình Nhà máy xử lý nước thải Hội An là một trong những hợp phần của Dự án xử lý nước thải, chất thải rắn và bảo vệ môi trường Hội An do Chính phủ Pháp tài trợ.

Một số hình ảnh tại lễ khánh thành nhà máy xử lý nước thải Hội An (Ảnh: Phan Sơn)

Quốc Hải