Hơn 99 tỷ đồng trùng tu 220 di tích trong khu phố cổ

Hơn 99 tỷ đồng là tổng kinh phí thành phố đã đầu tư trùng tu 220 di tích, bao gồm các hội quán, chùa, đình đền và các ngôi nhà cổ trong quần thể khu đô thị cổ Hội An hơn 15 năm qua. Nhờ vậy, thành phố đã duy trì và tạo nên sức sống của một khu đô thị cổ mang giá trị nổi bật toàn cầu. Hội An là biểu hiện vật thể nổi bật của sự kết hợp các nền văn hóa qua các thời kỳ trong một thương cảng quốc tế (tiêu chí 2 của UNESCO) và là điển hình tiêu biểu về một cảng thị Châu Á truyền thống được bảo tồn một cách hoàn hảo (tiêu chí 5).

Nguồn kinh phí đầu tư trùng tu các di tích trong khu phố được huy động một phần từ bán vé tham quan- Ảnh: Đỗ Huấn

Nguồn kinh phí đầu tư này được huy động từ ngân sách nhà nước qua việc bán vé tham quan, nguồn lợi từ tài nguyên yến sào và phần đóng góp của các chủ sở hữu di tích.

Đỗ Huấn