Hội thảo đề xuất dự án lồng ghép quản lý tài nguyên thiên nhiên và các mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch phát triển KT-XH và quản lý Khu DTSQ ở Việt Nam

Sáng ngày 5/6, Cục Bảo tồn đa dạng sinh học (đơn vị trực thuộc Tổng Cục Môi trường) đã phối hợp với thành phố Hội An tổ chức hội thảo: Dự án “Lồng ghép quản lý tài nguyên thiên nhiên và các mục tiêu về bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch, phát triển kinh tế – xã hội và quản lý các Khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam”. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Dũng cùng gần 40 đại biểu là các chuyên gia trong và ngoài nước, cùng đại diễn lãnh đạo Ban Quản lý Khu BTB Cù Lao Chàm và 2 xã Tân Hiệp, Cẩm Thanh đã tham gia hội thảo.

Quang cảnh hội thảo- Ảnh: Minh Anh

Mục tiêu của hội thảo này là bước đầu giới thiệu về dự án và thu thập ý kiến của các bên liên quan trong việc đề xuất lồng ghép quản lý tài nguyên thiên nhiên và các mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và quản lý Khu Dự trữ sinh quyển.

Thông qua tham vấn, hội thảo tổng hợp ý kiến, kết hợp với các chuyến khảo sát thực tế để hướng đến xây dựng khung pháp lý, làm công cụ, cơ sở để điều chỉnh các mối quan hệ phát sinh trong các Khu Dự trữ sinh quyển. Ngoài mục trên, dự án này còn hướng đến quản lý tổng hợp tài nguyên thiên nhiên và các mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học lồng ghép hiệu quả vào việc quy hoạch phát triển nói chung, trong đó có phát triển ngành du lịch tại các khu sinh quyển của cả nước trong thời gian đến.

Dự kiến, dự án được thực hiện trong 5 năm, với 2 hợp phần: Tạo môi trường thuận lợi để quản lý tổng hợp hệ sinh thái tại các khu sinh quyển và sử dụng bền vững tài nguyên, quản lý Khu Bảo tồn và các phương thức phát triển thân thiện với đa dạng sinh học tại 3 Khu DTSQ được lựa chọn, gồm các Khu DTSQ TG Cù Lao Chàm – Hội An, Khu Cát Tiên (Đồng Nai) và Khu DTSQ tiềm năng Hoàng Liên Sơn (tỉnh Lào Cai). Nguồn vốn thực hiện dự án này từ vốn ODA không hoàn lại của quỹ môi trường toàn cầu, vốn đối ứng và các chương trình dự án liên quan của các tỉnh, thành phố có Khu DTSQ.

Lê Hiền