Hội thảo chuyên đề về phát triển thủy điện bền vững

Trong 2 ngày 26 và 27/10, tại Phố Hội Riverside Resort – Hội An, UBND tỉnh đã tổ chức Hội thảo chuyên đề về phát triển thủy điện bền vững và Khuyến nghị chính sách quản lý lưu vực sông Vu gia – Thu Bồn.

Gần 100 chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước đã trình bày và thảo luận các vấn đề liên quan đến hiện trạng thủy điện lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, tác động của việc phát triển thủy điện, quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn – Một cách tiếp cận “Từ đầu nguồn xuống biển”,…

Hội thảo được tổ chức tại Phố Hội Riverside Resort- Ảnh: Quốc Hải

Các chuyên gia cho rằng, việc phát triển thủy điện tại Quảng Nam đã góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương, tuy nhiên, mặt trái của việc đầu tư xây dựng thủy điện thời gian qua là đã tạo sức ép đến các hệ sinh thái rừng, tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên ven biển và biển ven bờ; tăng chất thải nguy hại và gây ô nhiễm; gia tăng tác động của lũ lụt, thiên tai khác. Sinh kế của người dân bị ảnh hưởng, mâu thuẫn lợi ích và xung đột không gian trong sử dụng lưu vực và vùng ven biển tiếp tục tăng. Cán cân nước và phù sa trong hệ thống lưu vực và ven biển Quảng Nam thay đổi đáng kể, cùng với tác động của BĐKH và nước biển dâng, việc điều hành hồ chứa thủy điện không phù hợp sẽ làm tăng nguy cơ hạn hán (đặc biệt với các công trình chuyển dòng như Đăk Mi 4) và gia tăng xâm nhập mặn ở ven biển,…

Quốc Hải