Hội nghị trực tuyến của Tỉnh về công tác phân loại, xử lý rác thải

Sáng 30.10, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác phân lọai, xử lý chất thải sinh hoạt tại nguồn; triển khai chủ trương của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn Tỉnh do đ/c PCT UBND Tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì. Dự hội nghị, tại đầu cầu Hội An có đ/c PCT UBND TP Nguyễn Văn Sơn cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành liên quan.

Ảnh: Cẩm Quỳnh

Báo cáo của Sở TN&MT Tỉnh do bà Lê Thị Tuyết Hạnh – PGĐ Sở trình bày tại Hội nghị cho thấy, thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục và nâng cao nhận thức cho cộng đồng, người dân, doanh nghiệp về việc phân loại rác thải tại nguồn và thực hiện tốt phong trào “Chống rác thải nhựa với nhiều mô hình, hoạt động điển hình và đạt kết quả rõ nét nhất là thành phố Hội An với Chương trình “Nói không với túi ni lông tại Cù Lao Chàm”, Chương trình “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”,…  Tuy nhiên, việc phân loại rác thải tại nguồn là công việc rất khó, đòi hỏi người phát thải phải thay đổi thói quen bỏ rác và xử lý rác tại chỗ, đồng thời yêu cầu phải đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật như thiết bị thu gom, phương tiện vận chuyển, công nghệ xử lý,…

Ảnh: Cẩm Quỳnh

Kết luận tại Hội nghị, ông PCT UBND Tỉnh Lê Trí Thanh chỉ đạo và yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung quán triệt, tăng cường sự lãnh đạo và xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện tốt phong trào “Chống rác thải nhựa” theo tinh thần Chỉ thị 48 của Tỉnh ủy Quảng Nam; đồng thời thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và kịp thời đề xuất các biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện./.

Cẩm Quỳnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *