Hội An tổ chức cuộc thi về xây dựng nông thôn mới

UBND TP.Hội An vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tường đẹp”, “Tuyến đường đẹp”, “Thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu” và “Mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả” trên địa bàn năm 2024.

Theo đó, các xã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình, thôn đăng ký tham gia dự thi. Mỗi xã chọn tối đa 03 hộ gia đình có tường rào – cổng ngõ đẹp, 3 hộ gia đình có mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, 3 tuyến đường đẹp và 2 thôn thực hiện xây dựng, duy trì các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu đạt kết quả cao, bền vững để tham gia dự thi cấp thành phố. Ban tổ chức sẽ tổng kết trao giải trong tháng 5/2024.

Cuộc thi được tổ chức nhằm nhân rộng tường rào, cổng ngõ, tuyến đường đẹp, thôn NTM kiểu mẫu và hộ gia đình có mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả, qua đó tạo tiền đề vững chắc để duy trì, nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM tại các xã, đảm bảo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM đạt hiệu quả cao hơn, thiết thực và bền vững.

Đồng thời, phát huy vai trò của xã, thôn trong việc vận động nhân dân tạo cảnh quan môi trường “sáng – xanh – sạch – đẹp”; xây dựng, duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu; phát triển kinh tế, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn.

PHAN SƠN