Hội An hướng đến mục tiêu trở thành đô thị loại 2 vào năm 2020

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 995 phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Hội An giai đoạn đến 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu xây dựng Hội An thành đô thị loại 2 trong năm 2020 với tính chất đô thị sinh thái – văn hóa – du lịch phát triển bền vững giàu bản sắc của tỉnh và quốc gia.

Hội An hướng đến mục tiêu trở thành đô thị loại 2 vào năm 2020- Ảnh: Quốc Hải

Trong đó, định hướng phát triển Hội An là đô thị hạt nhân du lịch trong tam giác di sản quốc tế Hội An – Mỹ Sơn – Cù Lao Chàm, trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, trung tâm văn hóa và lễ hội mang tính dân tộc cấp quốc gia, đủ năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế và thích ứng được với quá trình biến đổi khí hậu.

Dự báo quy mô dân số của Hội An đến năm 2035 đạt hơn 181 nghìn người và 2050 đạt hơn 295 nghìn người, phân thành 3 vùng phát triển gồm vùng phát triển đô thị, vùng phát triển khu vực biển đảo và vùng phát triển làng quê. Việc lựa chọn đất xây dựng đô thị phải đáp ứng yêu cầu về lợi thế kinh tế – xã hội, điều kiện tự nhiên, không thuộc phạm vi bảo tồn di sản văn hóa thế giới, có đủ diện tích đất để phát triển đô thị trong giai đoạn 20 năm và dự trữ cho giai đoạn tiếp theo./.

Quốc Hải