Hội An: Hơn 35 tỷ rưỡi đồng xây dựng 27 công trình Nông thôn mới

Văn phòng điều phối Nông thôn mới của thành phố cho biết, từ các nguồn vốn lồng ghép, năm 2016 vừa qua, trên địa bàn 4 xã xây dựng nông thôn mới đã triển khai xây dựng 27 công trình cơ bản thuộc các nhóm văn hóa, giáo dục, giao thông với tổng kinh phí hơn 35 tỷ rưỡi đồng.

Hạ tầng cơ sở tại xã đảo Tân Hiệp ngày càng được đầu tư, nâng cấp- Ảnh: Quốc Hải

Tại xã đảo Tân Hiệp đã đầu tư hơn 15 tỷ đồng xây dựng 12 công trình; Cẩm Thanh gần 8 tỷ xây dựng 8 công trình, Cẩm Hà hơn 11 tỷ triển khai 3 công trình.

Riêng xã Cẩm Kim chỉ mới được đầu tư hơn 1 tỷ rưỡi đồng xây dựng 4 công trình gồm: Nâng tầng 2 phòng chức năng trường Mẫu Giáo Cẩm Kim, Nhà đón tiếp và trưng bày sản phẩm Trung tâm Làng nghề Kim Bồng, nâng cấp đường cầu dân sinh và đoạn đường từ nhà ông Phan Toan đi Duy Vinh./.

Quốc Hải