Giới thiệu trực tuyến Cù Lao Chàm tại Lễ phát động quốc gia Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ biển, hải đảo Việt Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa giao Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với UBND TP.Hội An và Ban Quản lý khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm tổ chức điểm cầu kết nối trực tuyến qua nền tảng Zoom Webinar và giới thiệu đảo Cù Lao Chàm (Hội An) tại Lễ phát động quốc gia Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam theo đề nghị của Bộ TN-MT tại Công văn 3280 ngày 11/5.

Cù Lao Chàm sẽ được giới thiệu tại Lễ phát động quốc gia Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ biển, hải đảo Việt Nam

Bộ TN-MT đề nghị UBND tỉnh phối hợp tổ chức trong việc giới thiệu đảo Cù Lao Chàm, TP.Hội An là điểm cầu kết nối trực tuyến qua nền tảng Zoom Webinar tại lễ phát động với nội dung là đảo Cù Lao Chàm luôn tiên phong trong việc thu gom, phân loại, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ny- lon khó phân hủy.

Lễ phát động dự kiến tổ chức ngày 4/6 tại tỉnh Hà Tĩnh nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của tài nguyên môi trường, tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại, chuyển tải các thông điệp về bảo vệ tài nguyên môi trường và biển đảo đến toàn thể cộng đồng.

ĐỖ HUẤN