Gia hạn thi công tu bổ Chùa Cầu thêm 180 ngày

Ngày 13/5, UBND tỉnh có công văn thống nhất chủ trương cho UBND TP. Hội An gia hạn thời gian thi công xây dựng, tu bổ công trình di tích Chùa Cầu thêm 180 ngày. Việc gia hạn nhằm hoàn thành các công việc, khối lượng còn lại của dự án theo đề nghị của Sở Xây dựng và UBND TP. Hội An.

Gia hạn tu bổ di tích Chùa Cầu thêm 180 ngày

UBND tỉnh giao UBND TP. Hội An căn cứ hợp đồng thi công xây dựng đã ký kết với nhà thầu để kiểm tra, xác định nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ hợp đồng và thực hiện xử phạt nếu do nguyên nhân chủ quan của nhà thầu.

Tính toán lập kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện các nội dung công việc, khối lượng còn lại và đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đã được gia hạn để nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

Trước đó, UBND tỉnh cũng có quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án thành năm 2021 – 2024 thay vì 2021 – 2023./.

Được biết, dự án tu bổ di tích Chùa Cầu có tổng mức đầu tư hơn 20,2 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 50%, ngân sách TP. Hội An bố trí 50%./.

QUỐC HẢI