Gần 350ha đất chưa sử dụng tại Hội An

UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của TP.Hội An. Theo đó, Hội An còn 349,2ha đất chưa sử dụng chủ yếu nằm ở xã Tân Hiệp (93,9ha), xã Cẩm Hà (71,1ha), phường Cẩm An (56,8ha)…

Xã Cẩm Hà còn 71,1ha đất chưa sử dụng

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của Hội An, thành phố sẽ thu hồi hơn 106ha trong năm nay. Trong số này, có hơn 61ha đất nông nghiệp, hơn 23ha đất phi nông nghiệp và hơn 20ha đất chưa sử dụng.

Xã Tân Hiệp còn 93,9ha đất chưa sử dụng

Hội An cũng có kế hoạch chuyển hơn 70ha đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Cùng với đó, sẽ đưa hơn 24ha đất chưa sử dụng (đất phi nông nghiệp) vào sử dụng trong năm nay. Được biết, hơn 24ha đất chưa sử dụng này sẽ sử dụng chủ yếu vào mục đích đất ở tại đô thị (9,73ha), đất phát triển hạ tầng (5,24ha), đất ở tại nông thôn (4,04ha), đất khu vui chơi giải trí công cộng (3,92ha)…

Phân bổ theo khu chức năng, hiện Hội An có 2.618ha đất đô thị, 1.191ha khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, 665ha khu sản xuất nông nghiệp, hơn 580ha khu du lịch…

QUỐC HẢI