Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố kiểm tra công tác bảo vệ môi trường

Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố gồm lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tài nguyên – Môi trường cùng các cơ quan chức năng thành phố và cán bộ môi trường 13 xã, phường vừa tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố.

Đoàn kiểm tra lấy mẫu phân tích chất lượng nước thải sau xử lý- Ảnh: Trọng Nhân

Theo đó, đoàn đã kiểm tra các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và thực tế công tác thu gom, xử lý nước thải, khí thải, công tác quản lý rác thải sinh hoạt của các cơ sở theo nội dung đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và các văn bản cam kết khác; đồng thời lấy và phân tích mẫu môi trường.

Được biết, hằng năm thành phố tổ chức các đợt kiểm tra liên ngành từ 25 đến 30 đơn vị nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố trong quá trình hoạt động; qua đó, kịp thời phát hiện vi phạm để có những biện pháp xử lý, chấn chỉnh.

Trọng Nhân