Điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện Dự án “Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam”

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính bổ sung thông tin về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án “Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam”.

Bờ biển Hội An bị xâm thực, xói lở dần về phía Bắc (đoạn từ phường Cửa Đại về hướng Cẩm An)

Dự án “Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam” do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT Quảng Nam làm chủ đầu tư với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD). Dự án có tổng kinh phí hơn 982,2 tỷ đồng; trong đó vốn vay của AFD hơn 807,7 tỷ đồng, vốn viện trợ không hoàn lại gần 46,6 tỷ đồng, vốn đối ứng ngân sách tỉnh hơn 127,9 tỷ đồng.

Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 15/8/2019. Thời gian thực hiện dự án được phê duyệt là 6 năm, từ năm 2019 đến năm 2024. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện, do nhiều yếu tố bất khả kháng nên công tác thẩm tra kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu. Đến tháng 10/2022, AFD mới hoàn thành công tác thẩm tra, thẩm định Dự án. Do vậy, cần điều chỉnh thời gian thực hiện đến năm 2026 để đảm bảo đủ thời gian triển khai thi công hoàn thành dự án. Tỉnh Quảng Nam và AFD đã thống nhất lịch trình thực hiện các hoạt động cần tiến hành trong thời gian tới, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và chuẩn bị các điều kiện để có thể ký thoả ước trong những tháng đầu năm 2023.

ĐỖ HUẤN