Điện lực Hội An tuyên truyền và phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC&CNCH

Điện lực Hội An vừa phối hợp với Đội QLHC&TTXH Công An Hội An tổ chức tuyên truyền và phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC&CNCH cho toàn thể cán bộ nhân viên trong đơn vị.

Dịp này, các cán bộ nhân viên Điện lực Hội An đã được nắm bắt các quy định pháp luật và kiến thức, kỹ năng cần thiết trong công tác PCCC, CNCH, gắn liền với chuyên môn nghiệp vụ ngành điện.

Cùng với đó, Điện lực Hội An đã tổ chức diễn tập, thực hành phương án phòng cháy chữa cháy theo phương án đã được Công An TP Hội An thống nhất thông qua.

Đây là hoạt động định kỳ được Điện lực Hội An duy trì phối hợp tổ chức hàng năm nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ nhân viên, đảm bảo an toàn lao động.

LÊ HIỀN