Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai ở xã đảo Tân Hiệp

Thực hiện chương trình đầu tư nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu, từ năm 2010 đến nay UBND thành phố đã triển khai dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại Tân Hiệp gồm: đường giao thông, cấp nước sinh hoạt, kè bảo vệ Bãi Làng, Bãi Hương, nâng cấp Âu thuyền Cù Lao Chàm phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế xã đảo. Tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 93 tỷ đồng, chủ yếu từ Chương trình biển Đông hải đảo.

Một góc Âu thuyền Cù Lao Chàm- Ảnh: Đỗ Huấn

Ngoài ra, thành phố cũng phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Nam triển khai thi công Nhà tránh bão tại xã Tân Hiệp.

Đỗ Huấn