Đầu tư 72 triệu đồng tu bổ giếng cổ trong khu phố cổ

Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND phường Minh An, phường Cẩm Phô vừa tiến hành bàn giao mặt bằng thi công tu bổ cấp thiết một số giếng cổ trong khu phố cổ thuộc địa bàn 2 phường Minh An và Cẩm Phô.

Tổng kinh phí đầu tư được phê duyệt hơn 72 triệu đồng, từ nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung của ngân sách thành phố. Thời gian hoàn thành tu bổ dự kiến 45 ngày.

Giếng Mái (chợ Hội An)- Ảnh: Đỗ Huấn

Giếng cổ là loại hình di tích tiêu biểu, là một bộ phận của di sản văn hóa vật thể trong quần thể di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An, góp phần tạo nên những giá trị văn hóa, tâm linh, tín ngưỡng và sinh hoạt đặc biệt của đô thị thương cảng xưa. Nhóm giếng cổ này nằm trong hệ thống hơn 80 giếng cổ có niên đại từ 400 – 500 năm trở lên tại Hội An với nhiều kiểu kiến trúc đa dạng như hình tròn, hình vuông, trên tròn dưới vuông và số ít mang hình thù kỳ lạ do người Chăm xây dựng vào thế kỷ 15…

Đỗ Huấn