Chung tay bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn của nhân loại, là nhân tố bảo đảm sức khỏe và cuộc sống của nhân dân,  góp phần quan trọng vào việc phát triển KTXH, ổn định chính trị, ANQP và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế. Ở TP.Hội An, Ban Thường trực UBMT và Phòng Tài nguyên – Môi trường vừa triển khai chương trình phối hợp với các tôn giáo về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đất nước ta là 1 trong 5 nước đang và sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu và nước biển dâng. TP. Hội An – Quảng Nam cũng chịu nhiều tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu. Nhiệt độ tăng kèm theo đó là thời gian hạn hán kéo dài và mức độ hạn hán được gia tăng. Lượng mưa tăng lên và thời gian mưa rút ngắn, mưa thường tập trung vào mùa mưa và giảm rõ rệt vào mùa khô đã làm cho hạn hán trở nên trầm trọng và tăng nguy cơ xuất hiện lũ lụt. Các đặc trưng và cân bằng theo mùa bị đảo lộn. Các hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra bất thường, khó dự đoán, tần suất xuất hiện ngày càng gia tăng. Hội An cũng là nơi bị ảnh hưởng năng nề khi mực nước biển dâng với mức ước tính ngập nước 170 ha khi mực nước biển tăng 100 cm…

Vì vậy công tác bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu đang là vấn đề bức thiết và cấp bách, được lãnh đạo Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, coi trọng. Bảo vệ môi trường cũng chính là quyền lợi của mọi tổ chức, mọi gia đình và mọi người, là biểu hiện của nếp sống văn hóa, đạo đức, là tiêu chí quan trọng của xã hội văn minh và là sự tiếp nối tinh thần thái độ yêu thiên nhiên, sống hài hòa với thiên nhiên của ông cha ta. Ông Lê Chơi – Chủ tịch UBMT TQVN thành phố cho biết:“Huy động toàn thể cộng đồng, trong đó có cộng đồng tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, phục vụ phát triển bền vững là việc làm cấp thiết thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước về bảo vệ môi trường, phục vụ cho sự phát triển bền vững của thành phố đi vào thực tế. Việc triển khai nghị quyết liên tịch chương trình phối hợp về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu nhằm phát triển bền vững giữa Mặt trận, Tài nguyên – Môi trường thành phố với các cơ sở tôn giáo là 1 trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến”.

Quang cảnh hội nghị ký kết chương trình phối hợp- Ảnh: Đỗ Huấn

Chương trình phối hợp hành động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giữa Ban Thường trực UBMT TQVN, Phòng tài nguyên – Môi trường thành phố với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố tiến hành trong giai đoạn từ nay đến 2020, gồm các nội dung: Phối hợp đưa nội dung bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu vào chương trình hoạt động tôn giáo hằng năm. Phối hợp phát huy những giá trị tốt đẹp của các tôn giáo trong công tác bảo vệ môi trường bằng các hành động thiết thực và cụ thể, phù hợp với từng tôn giáo. Phối hợp nâng cao năng lực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của các cộng đồng tôn giáo, hỗ trợ các tổ chức tôn giáo xây dựng mô hình điểm tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu và nhân rộng các mô hình này ở cộng đồng phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của mỗi tôn giáo. Phối hợp triển khai các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, phát triển cộng đồng của các tôn giáo, trong đó có nội dung bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Phát biểu cam kết thực hiện chương trình phối hợp, đại diện cho các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố, Thượng tọa Thích Hạnh Nhẫn – Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố bày tỏ: “Chúng tôi ủng hộ các chủ trương, chính sách, pháp luật, chương trình hành động của chính quyền và Mặt trận TQVN thành phố về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời kêu gọi các nỗ lực phối hợp, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về chăm sóc con người, sự sống trên trái đất cùng với các nỗ lực bảo vệ cộng đồng bị tổn thương và bị ảnh hương bới biến đổi khí hậu. Trên có sở chúng tôi cam kết các hành động thiết thực tại cộng đồng tôn giáo theo các nội dung”.

Dù nỗ lực khắc phục với nhiều giải pháp nhưng bờ biển Cửa Đại vẫn đang bị xâm thực nặng nề- Ảnh: Đỗ Huấn

Mục tiêu đặt ra là phấn đấu vận động trên 85% chức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo có hiểu biết và tham gia tích cực chương trình phối hợp. Mỗi tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố xây dựng ít nhất một mô hình cộng đồng tôn giáo thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu tại khu dân cư (thôn, khối phố).

Đến dự buổi ký kết phối hợp của UBMT, Phòng TN-MT với các tôn giáo về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, ông Nguyễn Văn Sơn – UV. BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố đánh giá về Chương trình phối hợp này: “Chúng tôi rất vui mừng. Nó thể sự quyết tâm và nhận thức rất cao, đồng thuận rất cao từ MTTQ đến các đoàn thể cũng như Phòng Tài nguyên – Môi trường, đặc biệt là các vị chức sắc các tôn giáo. Thông qua ký kết này là sự mở đầu để chúng ta thực hiện tốt hơn vấn đề bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố. Những nội dung ký kết hết sức cụ thể, thiết thực và với trách nhiệm của mình thì UBND thành phố hoàn toàn hưởng ứng và tích cực tham gia hỗ trợ thực hiện cam kết này”.

Các tôn giáo luôn lấy con người làm trung tâm, thông qua tôn chỉ hoạt động, giáo lý, giáo luật để giáo huấn tín đồ mở rộng tình thương yêu, sống vị tha, bác ái, bao dung, hòa hợp, đoàn kết và tôn trọng thiên nhiên, bảo vệ môi trường, vươn tới chân – thiện – mỹ, trong đó bảo vệ sự cân bằng, hài hòa sinh thái là bảo vệ cuộc sống của chính mình, gia đình và xã hội. Trên căn bản những giá trị giáo lý yêu thương và phục vụ, với truyền thống “tốt đời đẹp đạo”, đồng hành cùng dân tộc, các tôn giáo trên địa bàn thành phố đã và đang tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, triển khai nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội, thể hiện vai trò trách nhiệm và đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Đỗ Huấn