Cẩm Kim: hệ thống giao thông còn nhiều bất cập

Hiện nay, hệ thống giao thông nội bộ ở xã Cẩm Kim có chiều dài khoảng 23,5 km, cơ bản đáp ứng yêu cầu đi lại của nhân dân. Toàn bộ các tuyến đường trục xã – liên xã, đường ngõ xóm và khoảng 95% đường liên thôn đã được cứng hóa. Tuyến đường liên xã Phước Thắng – Duy Vinh với chiều dài gần 2,240 km đã được nâng cấp mở rộng 6m.

Giao thông nông thôn Cẩm Kim còn nhiều bất cập- Ảnh: Đỗ Huấn

Đặc biệt là cầu dân sinh Cẩm Kim được đầu tư hoàn thành vào năm 2015 đã kết nối địa phương với Trung tâm thành phố, tạo được đột phá cho sự phát triển nhiều mặt. Tuy vậy, nhìn chung hệ thống giao thông của xã vẫn còn nhiều bất cập. Đường trục xã, liên xã và cầu Cẩm Kim có mặt cắt hẹp, thiếu an toàn; nhiều tuyến đường nội bộ đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều tuyến lại chưa được đầu tư để khớp nối theo quy hoạch, giao thông nội đồng mới đạt 25%… Vì vậy, khả năng khai thác tiềm năng kinh tế hạn chế, chưa thu hút đầu tư.

Đỗ Huấn