Bảo vệ hiệu quả rừng đặc dụng và rừng phòng hộ ven biển

Hiện nay, cán bộ và nhân dân Cù Lao Chàm đang bảo vệ 580 ha và khoanh nuôi hiệu quả 457 ha rừng đặc dụng. Có 4 loài cây ở đây đã được Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là cây Di sản gồm: cây đa, 3 cây ngô đồng đỏ, cây nánh và cây nén cổ thụ tại miếu tổ nghề yến.

Cây đa di sản ở Cù Lao Chàm- Ảnh: Đỗ Huấn

Việc công nhận là cây Di sản đánh giá hiệu quả công tác bảo tồn rừng và góp phần quảng bá tốt hơn cho du lịch xã đảo Tân Hiệp. Bên cạnh đó, chính quyền thành phố cũng chỉ đạo duy trì và phát triển hệ thống 120 rừng phòng hộ ven biển, góp phần chống xói lở và bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan khu vực.

Đỗ Huấn