Ban Thường vụ Tỉnh uỷ bàn giải pháp xây dựng Hội An – Thành phố sinh thái – văn hóa – du lịch

Sáng ngày 6/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị chuyên đề bàn một số nội dung theo Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XXII. Một trong 3 nội dung theo chương trình hội nghị là bàn dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển TP.Hội An trở thành thành phố sinh thái – văn hóa – du lịch.

BTV Tỉnh uỷ bàn dự thảo Nghị quyết về xây dựng và phát triển TP.Hội An trở thành thành phố sinh thái – văn hóa – du lịch

Theo dự thảo Nghị quyết, quan điểm xây dựng và phát triển Hội An trở thành thành phố sinh thái – văn hóa – du lịch bền vững trên nền tảng tổng hòa các yếu tố: kinh tế bền vững, môi trường bền vững, xã hội bền vững. Trong đó, hạt nhân là văn hóa, con người và những giá trị nhân văn, đề cao tính gắn kết cộng đồng, vai trò, trách nhiệm chủ thể của người dân trong quá trình phát triển thành phố.

Mục tiêu dự đặt ra đến năm 2025 xây dựng TP.Hội An có những tiêu chí tương đương của đô thị loại II. Là trung tâm kinh tế – xã hội lớn của tỉnh; đạt mức dân số tối thiểu là 200.000 người; mật độ dân số tối thiểu là 1.800 người/km2; tối thiểu 65% lao động phi nông nghiệp; đáp ứng tốt hệ thống cảnh quan, đô thị và hạ tầng kỹ thuật. Hội An cơ bản hoàn thành xây dựng đô thị thông minh kết nối đồng bộ với vùng đô thị thông minh của tỉnh và mạng lưới đô thị thông minh của cả nước, trình hồ sơ tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu vào năm 2023.

Đến năm 2030, xây dựng và phát triển TP.Hội An có tính chất là đô thị chuyên ngành cấp quốc gia, mang tính đặc thù về di sản văn hóa, sinh thái, cảnh quan và môi trường, hiện đại và có bản sắc riêng. Trong đó, di sản văn hóa thế giới – Đô thị cổ Hội An và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm là hạt nhân lan tỏa để kiên trì thực hiện định hướng xây dựng thành phố sinh thái – văn hóa – du lịch. Xây dựng TP.Hội An giữ vai trò là vùng động lực phát triển về du lịch của tỉnh, trung tâm du lịch của cả nước và mang tầm quốc tế.

Năm 2008, Chính phủ ban hành Nghị định về việc thành lập thành phố Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam

Nhiều ý kiến thảo luận tại hội nghị đều thống nhất cần thiết phải ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển TP.Hội An với định hướng bảo tồn và phát huy các giá trị về văn hóa, con người địa phương. Quan điểm xuyên suốt đặt ra là Hội An phải giữ cho được hồn cốt của mình, người dân phải được thụ hưởng thành tựu phát triển. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần trình dự thảo Nghị quyết này ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét thảo luận, thống nhất ban hành Nghị quyết để xứng tầm với một thành phố văn hóa, di sản thế giới với những yếu tố hết sức đặc thù như Hội An. Trong đó, yếu tố văn hóa phải được nhấn mạnh, bảo tồn tốt rồi mới đề cập đến khai thác phát triển du lịch. Cách làm của Hội An phải khác, tạo ra nét riêng nhưng không được mất bản sắc, có giải pháp giải quyết tốt các thách thức, thích ứng với các biến động…

QUỐC HẢI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *