Xứng đáng là đại biểu của dân

Từ ngày 4/5 đến nay, tại các cuộc tiếp xúc giữa những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 với đại biểu cử tri các xã phường và cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, nhiều ý kiến cử tri  đã bày tỏ niềm tin tưởng vào các ứng cử viên được giới thiệu để bầu vào cơ quan quyền lực nhà nước cũng như chất lượng hoạt động của các cơ quan này từ trung ương đến địa phương.

Kết quả sau nhiệm kỳ hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp (2011 – 2016) đã phản ánh rõ nét tâm huyết và trách nhiệm của các đại biểu dân cử trước những vấn đề lớn của đất nước và quê hương. Đặc biệt là từ thực tiễn hoạt động của HĐND thành phố khóa X nhiệm kỳ qua đã cho thấy ý thức cao độ và tinh thần làm việc tận tụy vì dân, xứng đáng là những đại biểu của dân. Cử tri thật sự tin tưởng với những kết quả đạt được và mong rằng HĐND và UBND với tư cách là cơ quan chấp hành của HĐND thành phố khóa mới (sẽ được bầu vào ngày 22/5 tới đây) sẽ tiếp tục phát huy và đạt được kết quả cao hơn, toàn diện hơn.

Cử tri cho rằng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố tiếp tục được khẳng định và nâng cao trong nhiệm kỳ qua, thể hiện rõ vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Hầu hết các nghị quyết ban hành rất sát thực tiễn, hợp lòng dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Các tổ đại biểu và hầu hết đại biểu HĐND thành phố đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, tham gia khá đầy đủ các  đợt tiếp xúc cử tri, tiếp dân, tổ chức các hoạt động khảo sát, giám sát trên địa bàn và phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã phường giải quyết những vấn đề có liên quan. Các đại biểu đã thực hiện tốt việc ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để làm việc với các cơ quan có liên quan hoặc báo cáo đề xuất HĐND, UBND thành phố xem xét giải quyết. Ông Kiều Cư – Chủ tịch HĐND thành phố đã ghi nhận, đánh giá: “Thay mặt HĐND thành phố tôi chân thành cảm ơn các đại biểu HĐND thành phố khóa X đã luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó mật thiết với cử tri, tích cực nghiên cứu, đổi mới đóng góp sức lực, trí tuệ của mình cho thành công của HĐND thành phố trong nhiệm kỳ qua. Tôi tin tưởng và đề nghị các đại biểu nếu được tái cử trong nhiệm kỳ mới, các đại biểu không tái cử nhưng với tư cách là cử tri sẽ vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục góp sức cho sự nghiệp xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Mặt trận chủ trì các hội nghị hiệp thương để lựa chọn những người ứng cử xứng đáng bầu làm đại biểu của dân- Ảnh: Đỗ Huấn

Bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri cũng chưa hài lòng về một số ít đại biểu chưa dàn xếp tốt công việc chuyên môn để tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri, tiếp dân, cũng như mối quan hệ với chính quyền địa phương có lúc có nơi chưa thường xuyên, ít tham dự các phiên họp HĐND xã phường.

Đối với UBND, cử tri vui mừng nhận thấy tuy nhân sự có nhiều thay đổi những UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có nhiều nỗ lực tích cực trong triển khai thực hiện đạt hiệu quả các nghị quyết của HĐND, góp phần quan trọng vào thành công chung của thành phố. Trách nhiệm của UBND thành phố trong việc thực hiện những vấn đề đã hứa với cử tri được nâng lên rõ rệt, nội dung trả lời còn chung chung, không nêu cụ thể thời gian thực hiện hoặc chưa tổ chức thực hiện nên cử tri chưa thực sự hài lòng. Theo báo cáo của UBND thành phố, nhiệm kỳ qua trong tổng số 829 ý kiến của cử tri được tổng hợp, UBND thành phố đã trả lời và chỉ đạo giải quyết xong được 738 ý kiến, kiến nghị; còn 67 ý kiến, kiến nghị đang được tiếp tục chỉ đạo giải quyết và 24 ý kiến, kiến nghị chưa hoặc không được giải quyết. Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch UBND thành phố nghiêm túc nhận khuyết điểm: “Một số tồn tại trong quá trình điều hành của Ủy ban suốt nhiệm kỳ qua làm ảnh hưởng tiến trình phát triển của thành phố vẫn chưa được giải quyết căn bản. Đó là vấn đề cải cách hành chính, việc tinh giảm gọn nhẹ bộ máy công quyền, việc trách nhiệm hơn của các cơ quan phòng ban trong cơ chế phối hợp, vấn đề kỷ cương kỷ luật hành chính, việc chậm giải quyết công việc của tổ chức công dân, việc đền bù hỗ trợ tái định cư tại các dự án và những vấn đề lớn khác. Chúng tôi mong nhân dân hết sức thông cảm, chúng tôi sẽ cố gắng, tích cực, trách nhiệm hơn nữa trong thời gian còn lại để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Và chúng tôi cũng sẽ trách nhiệm trong vấn đề bàn giao cho nhiệm kỳ mới để bảo đảm thực hiện các nội dung công việc còn tồn tại liên tục và có kết quả cao”.

Nghiêm túc nhận ra những khuyết điểm, thiếu sót với những vấn đề có liên quan đến đời sống nhân dân trước cử tri là thái độ tích cực, tinh thần cầu thị và lắng nghe của các đại biểu của dân, của các cơ quan quyền lực của nhà nước do dân bầu ra, vì dân mà phục vụ. Chủ tịch HĐND thành phố Kiều Cư đề nghị các đại biểu tiếp tục thực hiện những công việc trước mắt để thể hiện trọng trách của mình, xứng đáng là những đại biểu của dân: “Thường trực HĐND, 2 ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND thành phố khóa X tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng của mình cho đến kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa XI và một số công tác khác để hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ, đồng thời tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ trong cuộc bầu cử sắp đến và chủ động tham gia giám sát hoạt động bầu cử”.

Đỗ Huấn