Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cửa Đại tổ chức ĐHĐB lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Sáng ngày 20/3, ĐHĐB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Cửa Đại lần thứ XIV chính thức đã diễn ra với sự tham gia của 84 đại biểu.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Võ Nể tặng lẵng hoa chúc mừng ĐHĐB Mặt trận phường Cửa Đại

Tại Đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cửa Đại đã tiến hành tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 -2029.

Nhiệm kỳ qua, UBMT phường và các tổ chức thành viên tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày càng cụ thể, thiết thực. Hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng cao. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận phát động được tổ chức tốt, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KTXH, QPAN trên địa bàn.  

Bí thư Đảng ủy phường Cửa Đại Nguyễn Sinh tặng bức trướng chúc mừng ĐHĐB lần thứ XIV Mặt trận phường Cửa Đạ

“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” (18/11) được duy trì tổ chức hằng năm, qua đó UBMT các cấp đã vận động và trao tặng 725 suất quà, trị giá 300 triệu đồng cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, học sinh, sinh viên vượt khó học giói… Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình tự quản ở khu dân cư đạt hiệu quả. 5 năm liền, Cửa Đại được công nhận đạt chuẩn văn minh, khối phố Phước Tân được công nhận khối phố văn hóa 20 năm liên tiếp. Năm 2023, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 97,94%, 5/5 tộc đạt tộc văn hóa; hộ nghèo còn 4 hộ, 22 hộ cận nghèo (thuộc diện BTXH).

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cửa Đại khóa XIV, nhiệm kỳ 2024 – 2029 ra mắt tại Đại hội

Vai trò Mặt trận tham gia phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được phát huy và mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng nguyện vọng các tầng lớp nhân dân và tăng cường sức mạnh đại đoàn kết xây dựng và phát triển vùng đô thị ven biển an toàn, văn minh và thân thiện.

Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương, thống nhất cử Ủy ban MTTQ Việt Nam phường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm 35 vị và đoàn đại biểu đi dự ĐHĐB MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XII với 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

ĐỖ HUẤN