Ủy ban Kiểm tra Thành ủy triển khai đạt kết quả tích cực các chương trình kiểm tra, giám sát Đảng

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực các chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra.

Ủy ban đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại 34 tổ chức Đảng, tăng gần 26% so với cùng kỳ năm trước; kiểm tra tài chính Đảng và việc thu hồi, sử dụng Đảng phí đối với 17 tổ chức Đảng, tăng 21,42%, giám sát đối với 13 tổ chức Đảng, tăng 85,71%.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng đã tổ chức cho cấp ủy các chi bộ trực thuộc tham gia tập huấn trực tuyến nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Đỗ Huấn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *