Tổng kết phong trào thi đua năm 2015

Sáng 31/3, UBND thành phố tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2015, tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến xuất sắc trên địa bàn thành phố.

Năm qua, công tác thi đua khen thưởng của thành phố có nhiều đổi mới và ngày càng đi vào chất lượng. UBND thành phố chú trọng khen thưởng đối với đội ngũ cán bộ cơ sở và người lao động trực tiếp với nhiều hình thức phong phú, bảo đảm tính tiêu biểu và có sức lan tỏa, nêu gương cao trong toàn dân.

 

 

Nhiều cá nhân, tập thể được khen thưởng- Ảnh: Minh Vũ

Phong trào thi đua ở các xã phường từng bước đi vào chiều sâu. Nhiều địa phương đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KTXH. Điển hình là phường Cẩm Châu được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, phường Cẩm Phô, Sơn Phong, xã Cẩm Thanh là những địa phương có phong trào khá, được UBND thành phố quyết định tặng thưởng 4 công trình. Bên cạnh đó, còn có 8 đơn vị được tặng cờ thi đua xuất sắc, 47 tập thể lao động tiên tiến, 378 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. UBND thành phố cũng đã đề nghị cấp trên công nhận 26 tập thể lao động xuất sắc, đơn vị quyết thắng, 18 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, tặng 1 cờ thi đua xuất sắc, 7 bằng khen, đề nghị Trung ương xét tặng 2 huân chương lao động các hạng và 1 bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ.

Đỗ Huấn