Tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Sáng ngày 5/11 Ban Dân vận Thành ủy Hội An đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2011 – 2015 và bàn phương hướng tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua giai đoạn tiếp theo (2015 – 2020).

Với quy mô chung, toàn thành phố đã xuất hiện 117 mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có 25 mô hình về phát triển kinh tế, 9 mô hình bảo đảm ANQP, 37 mô hình về văn hóa xã hội và 46 mô hình về xây dựng hệ thống chính trị. Những mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố vô cùng phong phú và sinh động, cần tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới.

Các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong 5 năm qua được khen thưởng tại hội nghị- Ảnh: Đỗ Huấn

Trong giai đoạn 2015 – 2020, Ban Dân vận Thành ủy có kế hoạch tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân kết hợp với các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Hội An thực sự phát triển sâu rộng và hiệu quả cao hơn.

Hội nghị cũng đã tuyên dương khen thưởng 30 tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong 5 năm qua. Trong đó có UBMT TQVN phường Cẩm Châu, khối Dân vận thôn Thanh Tam Đông (xã Cẩm Thanh) và bà Huỳnh Thị Mai (Phó Trưởng Khối Dân vận phường Minh An) được khen thưởng cấp tỉnh. Qua 5 năm, toàn thành phố đã có 79 tập thể và 19 cá nhân đã được các cấp khen thưởng.  

Đỗ Huấn