Thành ủy Hội An triển khai Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị

Sáng ngày (9/10) Thành ủy Hội An đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”.

Thông tin tại hội nghị cho hay, thời gian gần đây tình hình an ninh trật tự đang có những diễn biến mới. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá, làm nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng đến nhận thức của một bộ phận nhân dân về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước.

Vì vậy, việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạmđược xác định là nhiệm vụ, yêu cầu xuyên suốt đối với sự phát triển bền vữngcủa đất nước và địa phương.

Quang cảnh hội nghị- Ảnh: Lê Hiền

Theo kế hoạch của Thành ủy, sắp đến, cấp ủy, chính quyền các cấp và ngành chức năng trên địa bàn cần tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự. Các lực lượng chức năng và các địa phương cần huy động sức mạnh nhân dân trong công tác phòng chống, đấu tranh, tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tham gia hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… 

Lê Hiền