Thành ủy Hội An sơ kết “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018

Sáng 25.7, Ban Thường vụ Thành ủy Hội An đã tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và khen thưởng các gương điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 được các cấp ủy Đảng trên địa bàn thành phố quan tâm thực hiện tốt. Việc tổ chức học tập, quán triệt nội dung chuyên đề về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tâọ và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể thực hiện nghiêm túc, trong đó đặc biệt chú trọng vai trò và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú như: mở chuyên mục phát thanh hằng tuần, phát hành 2 tập sách “Những bông hoa đẹp”, tổ chức các hội thi, hội diễn, giao lưu, tọa đàm… từ cơ sở đến thành phố Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh và ngày càng đi sâu vào đời sống xã hội, thể hiện bằng nhiều hành động thiết thực, nhiều mô hình hay. Công tác biểu dương, khen thưởng các gương tiêu biểu, người tốt việc tốt, nhân rộng các điển hình được triển khai kịp thời và hiệu quả.

Thành ủy Hội An khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2018- Ảnh: Đỗ Huấn

Tuy vậy, hạn chế tồn tại trong việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Hội An thời gian qua vẫn là sức lan tỏa phong trào chưa thực sự mạnh mẽ, công tác kiểm tra, giám sát của cán bộ, đảng viên thực hiện “làm theo” còn hạn chế, chưa thường xuyên. Một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện thiếu gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, có biểu hiện suy thoái, có 20 trường hợp đảng viên bị xử lý kỷ luật (gồm 15 khiển trách, 3 cảnh cáo và 2 cách chức).

Trong những nhiệm vụ trong tâm thực hiện Chỉ thị 05 thời gian tới, Thành ủy Hội An chú trọng khắc phục những tồn tại, hạn chế và tiếp tục nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu, các mô hình sáng tạo bằng những việc “làm theo” cụ thể, thiết thực trong cuộc sống thường ngày, gắn liền với nhiệm vụ xây dựng và phát triển KTXH trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, Thành ủy đã tuyên dương, khen thưởng cho 6 tập thể và 13 cá nhân vì có thành tích xuát sắc về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn thành phố năm 2018.

                                                                                             Đỗ Huấn