Thành ủy Hội An: Bế giảng Lớp đối tượng Đảng khóa III năm 2019

Chiều 01/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hội An tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng Đối tượng kết nạp Đảng đợt III năm 2019. Đồng chí Lê Chơi – Phó Bí thư Thường trực cùng lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành ủy đã tới dự.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được trang bị 5 chuyên đề chính với các nội dung: Khái lược lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Theo tinh thần chỉ thị 05) và Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng Sản Việt Nam; đồng thời, giúp các đối tượng Đảng tiếp tục rèn luyện về phẩm chất đạo đức, năng lực nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sớm vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Sau khi tiếp thu các chuyên đề, 100% học viên của lớp đủ điều kiện viết bài thu hoạch cuối khóa và được cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng kết nạp Đảng. Kết quả, 7 học viên xếp loại giỏi tỉ lệ 15,9%; 37 học viên xếp loại khá tỉ lệ 84,1% và không có học viên xếp loại trung bình.

Nhật Quang

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *