Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm

Sáng ngày 6/7, Ban thường trực UBMT TQVN thành phố tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu kiểm tra công tác bầu cử tại Tân Hiệp, ghi nhận vai trò tích cực của Ban thường trực UBMT xã đảo- Ảnh: Đỗ Huấn

Nét nổi bật trong công tác Mặt trận 6 tháng qua là UBMT các cấp đã triển khai và phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, đảm bảo đúng luật, an toàn và có số lượng cử tri đi bầu đông (đạt tỷ lệ 99,96%). Các cấp Mặt trận cũng đã vận động các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực các chương trình công tác của thành phố, góp phần phát triển KTXH, giữ vững trật tự an toàn xã hội, ổn định đời sống mặc dù tình hình chung bị ảnh hưởng bởi tình trạng ô nhiễm môi trường biển khu vực Bắc miền Trung, thời tiết nắng nóng kéo dài… Các phong trào thi đua của Mặt trận được triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả, nhất là cuộc vận động “Quỹ vì người nghèo”, chăm lo tết cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội và người nghèo, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Công tác dân chủ – pháp luật, dân tộc – tôn giáo, đối ngoại nhân dân… cũng được Mặt trận chú trọng thường xuyên, tăng cường vững mạnh khối đoàn kết toàn dân.

Tại hội nghị này, đại diện UBND thành phố đã báo cáo, thông tin đến các thành viên Mặt trận những nội dung trọng tâm về tình hình KTXH, ANQP và Thường trực HĐND thành phố báo cáo về mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa HĐND và Mặt trận 6 tháng qua, chủ yếu là kết quả kỳ họp đầu tiên của HĐND thành phố khóa XI (2016 – 2021).

Đỗ Huấn