Phát hành sách “Lịch sử Đảng bộ thành phố Hội An (1975 – 2010)”

Thành ủy Hội An vừa tổ chức phát hành tập sách “Lịch sử Đảng bộ thành phố Hội An (1975 – 2010)”. Tập sách được xuất bản lần đầu gồm 1000 cuốn, khổ 14,5 x 20,5 cm.

Sách do Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo biên soạn từ 2009. Sau 8 năm thực hiện, dựa trên các nguồn tài liệu được lưu trữ cùng các hồi ký, ghi chép và góp ý của các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của thành phố qua các giai đoạn, ban biên soạn đã hoàn thành nội dung gồm: lời nói đầu, 6 chương và phần kết luận. Tập sách đã tái hiện lịch sử 35 năm khắc phục hậu quả chiến tranh, kiến thiết, xây dựng quê hương. Đây là giai đoạn lịch sử mà Đảng bộ và nhân dân thành phố đã phải đương đầu với khó khăn, thách thức và không ngừng sáng tạo, nhạy bén nắm bắt thời cơ, phát huy lợi thế, tiềm năng sẵn có để xây dựng Hội An ngày càng giàu đẹp, văn minh trở thành một thành phố sinh thái – văn hóa – du lịch.

Đỗ Huấn