Nghiên cứu xây dựng Hội An trở thành nơi đối ngoại của Quảng Nam

UBND tỉnh vừa giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp UBND TP.Hội An cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu và tham mưu UBND tỉnh về chủ trương xây dựng Hội An trở thành nơi đối ngoại của Quảng Nam.

Hội An được chọn là nơi tổ chức nhiều hoạt động ngoại giao

Những năm gần đây, Hội An được chọn là nơi đón tiếp các nguyên thủ quốc gia, đoàn đại biểu cấp cao, đoàn ngoại giao, đại sứ quán các nước đến tham quan, làm việc và nơi tổ chức nhiều lễ hội hiện đại, các sự kiện chính trị, văn hóa – du lịch mang tầm khu vực, quốc gia, quốc tế. Tuy nhiên, Hội An vẫn còn một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu về địa điểm đón tiếp, làm việc, mở tiệc chiêu đãi…

Do đó, nếu được thống nhất chủ trương, Ban Thường vụ Thành ủy Hội An sẽ chỉ đạo UBND TP.Hội An chủ động phối hợp các sở, ngành của tỉnh để tham mưu đề án cụ thể báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

QUỐC HẢI