Nêu cao trách nhiệm của Đảng

Gắn kết với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, những năm qua công tác xây dựng Đảng ở Hội An đã đạt nhiều kết quả đáng kể, tổ chức đảng được củng cố vững mạnh, uy tín ngày càng nâng cao.

Bí thư Thành ủy Hội An - Nguyễn Sự tiếp xúc, trao đổi với người dân Bãi Hương (Cù Lao Chàm) để tìm hiểu thực tế ở cơ sở. Ảnh: ĐỖ HUẤN
Bí thư Thành ủy Hội An – Nguyễn Sự tiếp xúc, trao đổi với người dân Bãi Hương (Cù Lao Chàm) để tìm hiểu thực tế ở cơ sở. Ảnh: ĐỖ HUẤN

Tổ chức, triển khai nghiêm túc, chặt chẽ từ từng đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, đảng bộ đến các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã tạo được chuyển biến đồng bộ và tích cực. Rõ nét nhất là sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, nhận thức cũng như hành động của cán bộ, đảng viên được nâng cao, đặc biệt chất lượng đội ngũ có nhiều tiến triển về trách nhiệm phục vụ, ý thức rèn luyện đạo đức, phẩm chất cách mạng theo tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Tính phê bình và tự phê bình được đề cao với nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn trên tinh thần đoàn kết, xây dựng trong các cuộc họp. Bên cạnh đó, tinh thần tự học nâng cao trình độ được đội ngũ cán bộ, đảng viên được chú trọng, tính chủ động sáng tạo trong công tác tham mưu được phát huy; thái độ, tinh thần làm việc phục vụ nhân dân tận tụy hơn, bảo đảm giờ giấc và hiệu quả. Ý thức và hành vi thực hành tiết kiệm từ công việc hàng ngày như in ấn, điện thoại, bật tắt đèn chiếu sáng, mua sắm tài sản công… được thể hiện rõ nét ở các cơ quan, đơn vị.

Là người lãnh đạo cao nhất, đồng chí Nguyễn Sự – Bí thư Thành ủy Hội An đặc biệt coi trọng việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với công tác xây dựng Đảng. Theo đồng chí, kết quả đáng chú ý nhất là việc đề cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực điều hành của các đồng chí lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao và luôn kết hợp với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng người. Các nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ và công tác củng cố nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ được duy trì thực hiện nghiêm túc. Nhờ vậy, việc sinh hoạt đảng ở các tổ chức cơ sở khởi sắc đồng đều, dần dần nâng cao về chất, khắc phục được tình trạng thủ tục hóa trong sinh hoạt như trước đó. Công tác quản lý đảng viên cũng sâu sát hơn, gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Vai trò người đứng đầu và lãnh đạo đảng, chính quyền các cấp được phát huy tích cực, khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, thiếu phối hợp trong công việc hàng ngày.

Ngay sau đợt kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Ban Thường vụ Thành ủy Hội An tiếp tục đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra trên một số lĩnh vực quản lý đất đai, tài chính, xây dựng để phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm. Đến cuối năm 2013, Ban Thường vụ Thành ủy đã có cơ sở xử lý kỷ luật 1 tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy (hình thức khiển trách), 16 đảng viên vi phạm (trong đó có 10 trường hợp khiển trách, 5 cảnh cáo và 1 cách chức), tăng gấp đôi so với năm trước; trong năm 2014 cũng đã thi hành kỷ luật 15 trường hợp. Cũng qua kiểm tra, giám sát, lãnh đạo thành phố đã nhanh chóng khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại giải phóng mặt bằng và tái định cư ở các dự án, không ít trường hợp vướng mắc từ nhiều năm nay đã được giải quyết dứt điểm, rõ ràng.

Không dừng lại ở đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hội An còn tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng điều tra, nắm bắt dư luận xã hội và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia đóng góp, đề xuất ý kiến để các cấp ủy, chính quyền xem xét quyết định những chủ trương, chính sách có liên quan đến đời sống nhân dân, kiểm tra giải quyết những vụ việc có thông tin phản ánh hoặc đơn thư khiếu nại, tố cáo. HĐND, UBND thành phố cũng tiến hành rà soát, loại bỏ hoặc kiến nghị bãi bỏ những chính sách, thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây phiền hà cho nhân dân, đồng thời tiếp tục thực hiện công khai hóa các nội dung công việc để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Kết quả trên đã kịp thời chấn chỉnh, góp phần tiếp tục ngăn chặn suy thoái về trách nhiệm, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, góp phần củng cố và tăng cường năng lực lãnh đạo của các cấp ủy cơ sở, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền thành phố.

ĐỖ HUẤN