Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy Hội An đã tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 09 của Thành ủy về nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 – 2025 và tuyên dương mô hình, điển hình phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2021.

Mô hình vận động trao bò giống tạo sinh kế cho hộ dân gặp khó khăn là mô hình ”Dân vận khéo” trong năm qua.

    Năm 2021, công tác dân vận của các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị có sự chuyển biến trong nhận thức, hành động; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Phong trào dân vận khéo trên địa bàn thành phố được triển khai gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đảm bảo công tác an sinh xã hội do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Các cấp ủy Đảng và chính quyền không ngừng tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các tổ chức chính trị – xã hội, của các tầng lớp nhân dân thành phố, tích cực góp ý xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phương châm “dân biết, dần bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề bức xúc của nhân dân, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân trong việc bàn bạc, quyết định nhiều công việc liên quan mật thiết đến người dân.

    Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về “ Dân vận khéo” luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận TQVN, các hội, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang quan tâm thực hiện. Trong năm, Ban Thường vụ Thành ủy đã tiến hành kiểm tra công tác Dân vận, kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại 7/13 xã phường, chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với các tập thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong thực thi nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân và các phong trào thi đua.

Mô hình ”Dân vận khéo” của Phụ nữ thành phố là tiết kiệm ”Heo đất lòng vàng”, góp xây ”Mái ấm tình thương” cho phụ nữ khó khăn.

Các phong trào “ Dân vận khéo” mang lại hiệu quả thiết thực, sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Các mô hình được các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục triển khai nhân rộng nhằm giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xoá nhà tạm và thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp “Chung tay giúp đỡ các hộ thoát nghèo bền vững”. Mặt trận phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội cơ sở có kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ từ 3- 5 hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn…. Kết quả có 157 trường hợp được giúp đỡ với số tiền gần 1,7 tỷ đồng. Nổi bật là kết quả vận động trao 44 con bò giống tạo sinh kế, trị giá 704 triệu đồng của Mặt trận – Đoàn thể xã Cẩm Thanh. Ông Kiều Văn Sang – Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy cho biết một số mô hình tiêu biểu là: Nhiều mô hình điển hình tiêu biểu như: Mô hình “ Vì môi trường xã Nông thôn mới thêm xanh”, Đội xe “0 đồng” ( của UBND và Hội CTĐ xã Cẩm Thanh); Mô hình “Nghĩa tình mùa dịch” (Cửa Đại); Mô hình “Nuôi xen canh tôm sú, cua, cá dìa kết hợp”, Mô hình “Tái hòa nhập cộng đồng và tự phòng, tự quản trên địa bàn phường” (của Khối dân vận và Công an phường Cẩm Châu); Mô hình “Vận động nhân dân tháo dỡ các công trình vi phạm, lấn chiếm trên địa bàn phường” của khối Dân vận phường Cẩm An; Các cơ sở tôn giáo thực hiện “Nói không với ma túy,các tệ nạn xã hội và tham gia tích cực các hoạt động trên địa bàn phường” của khối Dân vận phường Cẩm Phô; Mô hình “Heo đất lòng vàng” xây dựng mái ấm tình thương, mô hình “ngôi nhà xanh” thu gom lon, chai nhựa xây dựng quỹ vì phụ nữ và trẻ em nghèo, mô hình “Chi Hội phụ nữ 5 không 3 sạch kiểu mẫu xây dựng Nông thôn mới” của Hội LHPN thành phố. Đoàn thanh niên đã tổ chức các hoạt động tình nguyện chung tay phòng chống dịch hiệu quả bằng mô hình Shipper Xanh (Hỗ trợ đi chợ hộ các hộ gia đình khó khăn trong khu cách ly phòng bệnh Covid 19), Liên đoàn lao động Thành phố với mô hình “Văn phòng xanh”và nâng cao chất lượng phong trào xây dựng “ Cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”…

”Vì môi trường xã nông thôn mới thêm xanh” ở Cẩm Thanh

Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, các hoạt động uống nước nhớ nguồn, giúp đỡ gia đình chính sách, các đối tượng khó khăn, học sinh nghèo được các đơn vị thể hiện với các hoạt động cụ thể như ra quân dọn vệ sinh nghĩa trang, các di tích lịch sử cách mạng, di tích văn hóa, tặng sổ tiết kiệm, tặng quà, học bổng cho học sinh… Các cuộc vận động ở khu dân cư đã phát huy tinh thần làm chủ của các tầng lớp Nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết giúp nhau vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và thiên tai. 

    Khối Dân vận xã, phường tập trung tham mưu cho cấp ủy lãnh, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần nghị quyết của Đảng ủy đề ra; tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, các công trình chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng và cuộc bầu cử Đại biểu QH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh; mô hình “ Khu dân cư kiểu mẫu”… phối hợp theo  dõi nắm tình hình nhân dân, kịp thời tham mưu chỉ đạo gải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp tại cơ sở. Bà Nguyễn Thị Vân – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận Thành ủy xác nhận, từ thành phố đến cơ sở đã có 39 mô hình Dân vận khéo được đăng ký thực hiện (ngoài ra có hàng chục mô hình tự phát của các CLB, đội, nhóm… ở các xã phường chưa được thống kê đăng ký. Có 6 tập thể, 6 cá nhân được khen thưởng cấp thành phố; 16 tập thể được Ban Dân vận Thành ủy biểu dương. “Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của thành phố đã huy động được nhiều nguồn lực tham gia với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, cách làm hay, sáng tạo”, bà Vân nói.

    Mặc dù vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục để ngâng cao hơn nữa hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố nhưng nhìn chung trong năm 2021, phong trào tiếp tục phát huy được kết quả thiết thực từ cơ sở, nhiều mô hình đã có trước đây tiếp tục tác động tốt vào thực tế cuộc sống và được nhân rộng. Một số mô hình mới được hình thành đã đem lại kết quả bước đầu; nhiều cách làm hay, sáng tạo, linh hoạt trên tất cả các lĩnh vực, các địa phương trong công tác dân vận đã tạo nên những chuyển biến tích cực, góp phần tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, phát huy tối đa lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, cần cù, ý thức tự lực, tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư và các tầng lớp trong xã hội. 

    Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, ông Lê Chơi – Phó Bí thư thường trực Thành ủy đã đánh giá cao kết quả đạt được và những cách làm hay, sáng tác, những mô hình, điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm qua; đồng thời nêu một số nhiệm vụ cần thực hiện để nâng cao hiệu quả phong trào thi đua này mà Thành ủy Hội An đã ban hành trong Chỉ thị 09 ngày 22.12.2021.     Năm 2022, Ban Dân vận Thành ủy đã đề ra kế hoạch thực hiện “Năm Dân vận khéo” với mục đích là: tiếp tục đẩy mạnh công tác “Dân vận khéo” của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, vận động nhân dân tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930- 15/10/2022). Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với công tác dân vận, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, tạo sự đồng thuận và tham gia của người dân.

ĐỖ HUẤN