Ký kết liên tịch Chương trình phối hợp giữa Mặt trận, Thanh tra và Tư pháp

UBMT TQVN TP.Hội An phối hợp với Thanh tra và Phòng tư pháp thành phố vừa tổ chức Hội nghị ký kết liên tịch Chương trình phối hợp về tiếp công dân, giám sát và nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Ông Lê Chơi – Chủ tịch UBMT TQVN thành phố cho biết mục đích của Chương trình là, tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; giải quyết tốt việc khiếu nại tố cáo nhằm từng bước giảm dần tranh chấp mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở, qua đó khắc phục tình trạng khiếu kiện kéo dài; tham gia việc giải quyết xử lý đơn thư cũng nhằm nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của công dân để đề xuất với Đảng và nhà nước giải quyết.

Chủ tịch UBMT TQVN thành phố Lê Chơi phát biểu khai mạc hội nghị ký kết liên tịch Chương trình phối hợp- Ảnh: Đỗ Huấn

Đại biểu lãnh đạo 3 đơn vị ký kết Chương trình phối hợp- Ảnh: Đỗ Huấn

Theo đó, Chương trình phối hợp gồm các nội dung: tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân về pháp luật khiếu nại, tố cáo; phối hợp giải quyết các tranh chấp ngay tại cơ sở khi có mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân; tăng cường hoạt động giám sát của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Tổ hòa giải cơ sở; xem xét kiến nghị giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp và chính đáng của công dân; trao đổi, cung cấp tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; giải quyết ý kiến phản ánh và kiến nghị của Nhân dân…

Đỗ Huấn