Kỳ họp lần thứ 13 – HĐND phường Tân An khóa IV

Sáng 30.12, HĐND phường Tân An khóa IV tổ chức kỳ họp thứ 13 để đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Các đại biểu tham dự kỳ họp lần thứ 13-HĐND phường Tân An khóa IV. Ảnh: Mỹ Lệ

Năm qua, toàn hệ thống chính trị phường Tân An đã tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp để phòng, chống dịch Covid-19 và thiên tai.

Theo báo cáo đánh giá, do ảnh hưởng dịch bệnh và thiên tai nên giá trị thương mại du lịch tại phường Tân An sụt giảm, tổng doanh thu hộ cá thể ước đạt 44,73 tỷ đồng, giảm 43,63% so với năm 2019; giá trị sản xuất TTCN ước đạt 24,054 tỷ đồng. Riêng ngành sản xuất nông nghiệp đạt gần 9,7 tỷ đồng, đạt 102% so với chỉ tiêu. Tổng thu ngân sách ước đạt gần 11 tỷ 800 triệu đồng và tổng chi ngân sách ước đạt gần 8 tỷ 200 triệu đồng.

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội phát triển toàn diện, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Năm 2020, Tân An có 1.721 hộ đạt “Gia đình văn hóa” và 03/04 khối văn hóa. Đài Truyền thanh phường đã được đầu tư và lắp đặt mới hệ thống truyền thanh theo Đề án của thành phố.

Đặc biệt, trong năm, địa phương đã đề nghị thành phố hỗ trợ cho 938 người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 với số tiền 1,56 tỷ đồng.

Tại kỳ họp, phường cũng đã thông qua tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2020; công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 và kế hoạch năm 2021; đồng thời báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13 và kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Mỹ Lệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *