Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Hội An

Sau khi làm việc với 2 địa phương Minh An và phường Cẩm An, chiều ngày 24.3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 3 của Ủy ban Bầu cử tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với thành phố Hội An.

Đồng chí Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc- Ảnh: Minh Vũ

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử thành phố Hội An, đến nay, thành phố và các xã phường ở Hội An đã triển khai công tác chuẩn bị, tiến tới tổ chức cuộc bầu cử đúng quy trình hướng dẫn. Ủy ban Bầu cử các cấp đã thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo các bước hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử, an ninh trật tự đảm bảo quy định. Trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, thành phố cũng đã chủ động phân bổ một phần kinh phí cho các địa phương và cơ quan trực bầu cử của thành phố triển khai các công việc cần thiết, theo phương châm sử dụng tiết kiệm và hiệu quả. Đến nay, Hội An đã hình thành 6 đơn vị bầu cử. Cả cấp thành phố và xã phường đều hoàn thành hiệp thương lần 2, thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND cùng cấp đúng quy định; đang chuẩn bị và tiến hành hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cư trú đối với người ứng cử.

Qua kiểm tra, giám sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung bầu cử của thành phố và các xã phường ở Hội An, đặc biệt là trong công tác ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác bầu cử, việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác tuyên truyền cổ động trực quan và việc tạo điều kiện về kinh phí thực hiện trong điều kiện hết sức khó khăn của thành phố.

Thời gian đến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đã yêu cầu thành phố Hội An tiếp tục tổ chức tốt các bước tiếp theo, trong đó chú trọng đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh, nhạy cảm, khiếu nại, tố cáo, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện kinh tế xã hội để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày 23/5, thực sự là ngày hội của toàn dân, phát huy tinh thần và trách nhiệm của cử tri, Nhân dân trong việc xây dựng bộ máy chính quyền các cấp.

                                                               Lê Hiền