Khai mạc kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XI

Sáng ngày 28/7, kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XI đã khai mạc tại Hội trường Trung Tâm BDCT thành phố.

Phiên khai mạc đã tập trung sơ kết tình hình KT-XH, ANQP, thu – chi ngân sách của thành phố 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. HĐND thành phố cũng đã thông qua chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm đồng thời quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Ông Trần Ánh – Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp- Ảnh: Quốc Hải

6 tháng qua, kinh tế thành phố tiếp tục phát triểnvà đạt mức tăng trưởng 10,52% so với cùng kỳ năm 2015; giá trị sản xuất hiện hành ước đạt trên 4.892tỷ đồng, đạt 51,96% kế hoạch năm; trong đó, ngành du lịch – dịch vụ – thương mại tiếp tục giữ vai trò chủ đạo của nền kinh tế, giá trị sản xuất ước đạt trên 3.328 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 68,03%, tốc độ tăng trưởng đạt 15,07%.

Quản lý điều hành ngân sách được quan tâm hơn, thu ngân sách có chuyển biến tích cực. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được tập trung đầu tư. Công tác quản lý quy hoạch – xây dựng, quản lý di sản, tài nguyên và môi trường được tăng cường; trật tự, cảnh quan, vệ sinh môi trường đô thị và nông thôn được cải thiện đáng kể. Văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ. Quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo ổn định. Đời sống của nhân dân tiếp tục được nâng lên.

Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Một số chương trình, đề án, kế hoạch đề ra trên lĩnh vực du lịch – dịch vụ triển khai còn chậm.Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng khá nhưng chưa có nhiều mặt hàng, sản phẩm có sức cạnh tranh cao. Sản xuất nông nghiệp giảm sút; nhu cầu đầu tư phát triển trên địa bàn là rất lớn, trong khi đó nguồn lực chưa đảm bảo đáp ứng. Văn hóa – xã hội có tiến bộ nhưng một số mặt vẫn còn hạn chế; cải cách hành chính tuy có chuyển biến nhưng còn thiếu sự bức phá trong tổ chức thực hiện; ANCT-TTATXH có mặt chưa đảm bảo.

Quang cảnh kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố khóa XI- Ảnh: Quốc Hải

Chính vì vậy, trong kỳ họp này, các đại biểu HĐND thành phố khóa XI tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá nghiêm túc những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng qua, từ đó tìm giải pháp khắc phục để tiếp tục thực hiện kế hoạch kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng còn lại của năm 2016.

Ngày mai, 29/7, kỳ họp tiếp tục làm việc tại Hội trường Trung Tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố./.

Quốc Hải