Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt II-2017

Sáng 13/6, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng đợt 2 năm 2017. Tham gia học tập có 60 học viên là những quần chúng ưu tú của 16 Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Đến dự có các đồng chí đại biểu lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy và Trung tâm BDCT Thành phố.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng phát triển Đảng đợt 2 năm 2017- Ảnh: Nhật Quang

Trong 5 ngày (từ 13/6 đến 17/6), học viên được học tập 5 chuyên đề: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam và 1 chuyên đề: Những giá trị truyền thống của Đô thị cổ Hội An. Đây là những kiến thức cơ bản, nhằm nâng cao nhận thức cho học viên hiểu về lịch sử Đảng, thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, về cương lĩnh chính trị, học tập và làm theo Bác, từ đó có động cơ đúng đắn, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Nhật Quang