Hội nghị triển khai các văn bản luật

UBND thành phố vừa tổ chức Hội nghị triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp cho cán bộ chủ chốt của các cơ quan, đơn vị và các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh hội nghị- Ảnh: Phan Sơn

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Ưng trình bày một số nội dung mới, trọng tâm, gần với thực tiễn của thành phố trong 2 văn bản luật nói trên, từ đó áp dụng vào quá trình quản lý, chỉ đạo, điều hành cũng như chuẩn bị tốt nhất cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp vào ngày 22/5 sắp tới đảm bảo tính dân chủ, an toàn, tiết kiệm và đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Phan Sơn