Hội nghị tọa đàm góp ý Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Sáng ngày 16/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An tổ chức hội nghị tọa đàm góp ý Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Quang cảnh hội nghị tọa đàm

Tại hội nghị, đại biểu lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Ban tư vấn của Mặt trận và chi hội Luật gia thành phố… đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) năm 2023. Các ý kiến cho rằng dự thảo luật lần này thể hiện đồng bộ, ngắn gọn và chính xác các nội dung có liên quan, phù hợp với thực tiễn tình hình trong giai đoạn hiện nay. Những vấn đề được các đại biểu tham gia góp ý tập trung là: cần đề cập đến trách nhiệm của người sử dụng đất; xác định người nước ngoài sử dụng đất cần điều chỉnh cho phù hợp với các bộ luật khác; cần làm rõ hơn vấn đề định giá đất, ranh giới đất, loại đất, nghiên cứu bổ sung mục phân loại đất; thẩm quyền quản lý, giám sát sử dụng đất, nên bổ sung loại đất sử dụng đa mục đích; thành phần Hội đồng thẩm định giá đất; xác định mức độ và quy định bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư… nhằm đảm bảo cho người được bồi thường có cuộc sống tốt hơn; cần quy hoạch và có kế hoạch sử dụng đất cụ thể, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và thực hiện trước khi thu hồi đất; thực hiện chính sách miễn có thời hạn tiền sử dụng đất, cho thuê đất; thời hạn sử dụng đất, hạng mức sử dụng đất…

ĐỖ HUẤN